bg

За проекта

Нашата цел е радостта от четенето
да се удвои от радостта да помагаш на другите

Чрез проекта “Дарявай, докато четеш” ще се стимулира желанието за четене и стремежа към правене на добро, като се дава възможност на участниците да насочват  разпределянето на паричните средства, които са постъпили по обявената благотворителна сметка.

Наша амбиция е да осигурим поне 20 000 лв. годишно по тази сметка.

Кой ще получи помощ, ще решават четящите ученици.

Всеки регистрирал се в сайта www.chetidari.bg  ученик може да спечели своите кредити, като попълни успешно поне един тест по книга от съответната възрастова група. След това може да ги насочи към една от публикуваните в сайта активни каузи.

 

Книги

Книгите са разделени в групи, съобразно възрастта на  учениците /от 1-ви до 4-ти клас, от 5-ти до 8-ти клас,  от 9-ти до 12-ти клас/.

Във всяка група има по 20 книги ,от които се избира и се попълва съответния тест. Тестът   е успешно преминат ,ако е отговорено на всичките въпроси вярно,за време от 6 минути. Възможни са до 4 /четири/ опита на тест . Всеки успешен тест носи 10 кредита . Равностойността им в лева ще зависи от събраните средства по благотворителната сметка.

Книгите ще се увеличават с течение на времето . Те се подбират от жури ,което ползва мнението и препоръките на изтъкнати български творци . Техните имена и кратко представяне са публикувани в раздела “Партньори”.

 

Благотворителност

Към благотворителните каузи , които са представени в сайта ще се добавят постоянно нови такива. За това ще разчитаме на идеи  от  наши партньори и предложения изпратени на ел. поща: info@chetidari.bg

Нашата цел е годишно да подкрепим поне 5 благотворителни проекта на обща стойност от 20 000лв.

 

Партньор на проекта:

Община Шумен-Общински фонд “Култура”

 

Симпатизанти и приятели:

Божана Апостолова – поет ,писател, издател

Явор Гърдев- режисьор

Ненчо Балабанов – актьор

Поли Генова – певица

Йоанна Драгнева-певица

  • 42530 кредита разпределени за благотворителност
  • 2118 регистрирани ученици
  • 5029 прочетени книги
  • 47 успешно приключили кампании