bg

Да дадем нов облик на Актовата зала в Средно училище „Йоан Екзарх Български“ в град Шумен

Пробна кауза

Стойност: 600 Кредита

Събрани: 600 Кредита

 Актовата зала „ще ви се отблагодари“ с нов облик и живот!

Средно училище „Йоан Екзарх Български” е най-младото училище в град Шумен. За своята 22-годишна история то успя да се утвърди като научен център на хуманитаристиката в системата на средното образование. Негова мисия е да образова децата и да им помага да станат добри хора. 

Профилираното изучаване на български език и литература, чужди езици – английски, руски и испански, история и цивилизации, информационни технологии определя специфичния му облик.

От учебната 2017/2018 година СУ „Йоан Екзарх Български” е включено в списъка на иновативните училища. В условията на дигиталната класна стая учениците с лекота усвояват ключовите компетентности на XXI век.

Дом на училището е една от най-красивите сгради в града, построена през 1912 година  като проект за Педагогическо училище. По-възрастните го познават като „Мъжката гимназия”… Още в него звънят гласовете от машините на „Стария механотехникум”… Ек от победно „ура” остава от купите на  „Спортното училище”… 

Духът на монументалната и достолепна 100-годишна училищна сграда се пази с почит и живее в Актовата зала, която днес е територия на събития, обединяващи хуманитарната общност. Съхранявайки атмосферата на някогашния музикален салон, амбицията е да се обнови и модернизира пространството в нея, за да се запазят добрите традиции и да се утвърдят новите ценности.

С помощта на  Вашите дарения  ще превърнем Актовата зала в място за добри срещи и прекрасни емоции!

  • 42530 кредита разпределени за благотворителност
  • 2118 регистрирани ученици
  • 5029 прочетени книги
  • 47 успешно приключили кампании