bg

Искате ли да знаете какъв е бил Краснописът в България преди 161 години?

Пробна кауза

Стойност: 580 Кредита

Събрани: 420 Кредита

УЧЕБНИК ПО КРАСНОПИС от 1861 г. е в списъка на  Дарителската програма на Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ – „Осинови книга“.

 Този УЧЕБНИК ПО КРАСНОПИС от 1861 г. е на българския учител Косте А. Свакярев от Велес. Изданието е  I+20+I л., на  хартия с размери на листа 170х245 мм. Запазена е оригиналната номерация на листовете.

Ръкописът е изписан с орнаментирани печатни и ръкописни главни и малки букви от набора в старобългарската азбука и руския граждански шрифт. Към някои от таблата има изписани и цифрите от нула до девет. Примерните табла са с различни орнаментално изписани букви от кирилицата, с добавени в края сентенции. Илюстрациите са изработени в периода 15-23 февруари 1861 година, като почти всяко табло съдържа датата на изписването му и авторовите инициали

Украсата е богата. Първите два листа, по същността си заглавни, са сложно композирани табла с елементи, свързани с материалите за писане – пера, перодръжки, пишещи ръце. Образците за ръкописните начертания са разработени главно чрез употребата на растителни мотиви.

Оригиналът се  съхранява в НБКМ, има нужда от механично и химично почистване, химична обработка, деацидификация, ръчна реставрация и изработване на кутия за съхранение.

„Осиновителите“ -  това сте вие, чрез вашите дарения. Всеки от вас ще получи Дарителска грамота и правото името му  да бъде вложено чрез художествено изработени  етикети в кутията за дълготрайно съхраняване на документа.

 Нека четенето и даряването започне сега!

  • 38860 кредита разпределени за благотворителност
  • 2037 регистрирани ученици
  • 4672 прочетени книги
  • 40 успешно приключили кампании