bg

Четящите деца от сайта "Чети, Дари" помагат на Специалните деца!

Пробна кауза

Стойност: 500 Кредита

Събрани: 500 Кредита

Маслени гел плочи за Дневен център за деца и лица с увреждания в гр. Шумен

Маслените гел плочи ,  се използват за сензорна стимулация на деца страдащи от сензорна депривация. Сензорна депривация, най-общо, означава да се лишиш от някой възприятия, които ти осигуряват наличните ти сетива. Т.е. – да не виждаш или да не чуваш,  да не усещаш мирис, да не вкусваш, да не се движиш, и т.н.

 Тези маслени гел плочи са подходящи  за работа  от страна на ерготерапевт, психолог, възпитател в насока на сензорна интеграция , както и при деца от аутистичния спектър ,  деца с хиперактивност и дефицит на вниманието.

Комплект от 6 броя маслени гел плочи за под служат за комплексна сензорна стимулация. При натиск цветната течност вътре се движи и смесва, като създава впечатляващи визуални ефекти. Плочите са изработени от висококачествени материали. Върху тях може да се стъпва и върви. Децата създават невероятни цветни модели с всяка стъпка, която предприемат. Можете да изградите цял под или да използвате само няколко плочи. Те са пълни със специална безвредна течност и имат антихлъзгащ слой отдолу. Устойчиви на драскотини и издържат натиск до 90 кг. Особено подходящи са за повишаване на концентрацията и баланса: стоене на един крак, бавно преминаване от единия на другия крак и др. 

Вие, малки и големи четящи деца, можете да помогнете на децата със сензорни проблеми, като четете и дарите вашите кредити за покупката на маслените гел плочи!

  • 44440 кредита разпределени за благотворителност
  • 2146 регистрирани ученици
  • 5262 прочетени книги
  • 51 успешно приключили кампании