bg

„Сборник от слова, стихотворения и диалози“ от 1862-1863 г. ще бъде върнат към живот

Пробна кауза

Стойност: 600 Кредита

Събрани: 600 Кредита

„Осинови книга“ ще се погрижи за той да бъде реставриран

 Дарителската програма на Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ – „Осинови книга“ ще запази и възстанови безценния Сборник от слова, стихотворения и диалози от 1862-1863 г. 143 +3 л. хартия, с размери на листа 235х185 мм.

Ръкописът е изписан от Илия Рашков Блъсков, но в подговянето на сборника е взел участие и неговият брат Димо (Димитър) Блъсков. Наред със словата, изречени от братята Блъскови във връзка с празнични поводи в училища в с. Аидемир, Силистра и Шумен, сред творбите има и съавторство на друг български възрожденски писател - Добри Войников. Словата и диалозите се включват в един много интересен и важен дял от българската възрожденска книжнина - педагогическата и проповедническа публицистика. В сборника са включени и стихотворения на Добри Войников, някои от които са и нотирани.

Оригиналът се  съхранява в НБКМ, има нужда от механично и химично почистване, химична обработка, деацидификация, ръчна реставрация и изработване на кутия за съхранение.

„Осиновители“ ще станете Вие четящи деца , чрез Вашите дарени кредити. Всеки от вас ще бъде удостоверен с Дарителска грамота и правото името му  да бъде вложено чрез художествено изработени  етикети в кутията за дълготрайно съхраняване на документа.

Време е за четене!

  • 44440 кредита разпределени за благотворителност
  • 2146 регистрирани ученици
  • 5262 прочетени книги
  • 51 успешно приключили кампании