bg

Анн от фермата "Грийн Гейбълс"

Пробна кауза

Анн от фермата „Грийн Гейбълс” е една романтична история за момиче на име Анн Шърли. То попада по погрешка при Марила и Матьо Кътбърт, които са решили да си вземат от сиропиталище момче, за да им помага в работата на полето. Анн я съпътстват трудности, но тя е със силен характер, любящо сърце и успява, да си проправи път в живота.


Направете тест
  • 26630 кредита разпределени за благотворителност
  • 1664 регистрирани ученици
  • 3251 прочетени книги
  • 17 успешно приключили кампании