bg

Баба праща поздрави и се извинява

Пробна кауза

Една незабравима история. Елса е на седем, умно и будно момиче, но е различна. Баба е на седемдесет и седем и е луда.Тя умее да погажда гадни шегички на съседите, да се заяжда с полицаите, не обича правилата. Но освен това тя е най-добрата и единствена приятелка на Елса. Приказките, които баба разказва откъсват момичето от реалността. Освен луда, баба е много болна. Предчуствайки края на приказките, тя изпраща Елса на лов за писма. В тях баба моли за прошка хората, с които не се е отнесла добре. Ловът се превръща в най-голямото приключение за момичето. Отвежда я също така до истината за една баба, която не прилича на никоя друга. Сърдечна, емоционална книга за живота и смъртта, за правилните и погрешните неща, борбата срещу неправдите, правото да бъдеш различен.


Направете тест
  • 26660 кредита разпределени за благотворителност
  • 1664 регистрирани ученици
  • 3258 прочетени книги
  • 18 успешно приключили кампании