bg

Белият зъб

Пробна кауза

 Белият Зъбe безсмъртна история на едно вълче, родено в Дивата пустиня и отгледано от Индианци. Романът на Джек Лондон показва завръщането на вълчето към човека „Бог“, защото именно високата хуманност, а не жестокостта и насилието твори чудеса. Самотата го прави своенравен, затворен в себе си, дори зъл, а по-късно и враг на своя род. Богатият стил и дълбоката проникновеност на автора представя законите на дивата природа и човешкото обществото.


Направете тест
  • 26660 кредита разпределени за благотворителност
  • 1664 регистрирани ученици
  • 3258 прочетени книги
  • 18 успешно приключили кампании