bg

Гори Тилилейски

Пробна кауза

В тази книга са включени едни от най-хубавите стихотворни приказки на Елин Пелин. Сещате се за „Дядовата ръкавичка“, нали? И останалите десет приказки са така забавни и се четат на един дъх.


Направете тест
  • 18590 кредита разпределени за благотворителност
  • 1326 регистрирани ученици
  • 2333 прочетени книги
  • 8 успешно приключили кампании