bg

Градът и звездите

Пробна кауза

В романът "Градът и звездите" е дадена картина на първата крачка на човечеството отвъд вселената, бъдещото биологично развитие на човешкия род, перспективите на човешката цивилизация и други.


Направете тест
  • 16380 кредита разпределени за благотворителност
  • 1267 регистрирани ученици
  • 2101 прочетени книги
  • 6 успешно приключили кампании