bg

Краят на вечността

Пробна кауза

Героят Андрю Харлан е Вечен, член е на елит от бъдещето, един от онези, които живеят във Вечността. При една от мисиите си среща Нойс Ламбънт, влюбва се в нея. Скоро е изправен пред дилемата – любовта на Нойс или съществуването на Вечността.


Направете тест
  • 17280 кредита разпределени за благотворителност
  • 1269 регистрирани ученици
  • 2187 прочетени книги
  • 8 успешно приключили кампании