bg

Момчето пораства. Приключенията в Африка

Пробна кауза

В книгата Роалд Дал разказва за живота си в младежките години. Той заминава за Африка. Там го заварва Втората световна война. Много вълнуващи истории, случки, които оставят незабравими спомени в него.


Направете тест
  • 26480 кредита разпределени за благотворителност
  • 1664 регистрирани ученици
  • 3236 прочетени книги
  • 17 успешно приключили кампании