bg

Няма място за старите кучета

Пробна кауза

В трилъра „Няма място за старите кучета“ авторът разглежда основно отрицателните тенденции в съвремието ни - промяната във взаимоотношенията между хората, липсата на толерантност, разложението и покварата. Романът е своеобразен протест срещу жестокото зло, което се надига в реалния ни свят. Анализирайки промените в обществото, Маккрати споделя вижданията си за дълга, семейството, любовта и утвърждава чрез героите си тези общочовешки ценности.


Направете тест
  • 18810 кредита разпределени за благотворителност
  • 1332 регистрирани ученици
  • 2364 прочетени книги
  • 8 успешно приключили кампании