bg

„Винету” (І том)

Пробна кауза

Винету е индианец – вожд на апачите. Неговото име не е просто популярно в цял свят, то става нарицателно. Образът му е идеализиран образ на индианските народи в творчеството на Карл Май. Той е пример за потенциала на "червената раса" и за високия морал, който биха могли да достигнат индианските народи, при благоприятни обсоятелства, създадени от " носителите на цивилизацията".


Направете тест
  • 29870 кредита разпределени за благотворителност
  • 1748 регистрирани ученици
  • 3615 прочетени книги
  • 22 успешно приключили кампании