bg

Реализирана е каузата „Прочети книга-опознай света!”

Пробна кауза

Четенето ни стимулира да направим света по-добро място!

Четящи приятели,

Благодарение на Вас, Инър Уийл Клуб Стара Загора дари на 19.11.2020г. мултимедиен проектор за новата актова зала в СУ „Железник” Стара Загора. Дарението на стойност 1200 лева е изпълнена кауза „Прочети книга-опознай света!”, чрез сайта www.chetidari.bg. Оборудването дава възможност да се оформи един кът в училището, за по-лесно, по-бързо и качествено усвояване на знанията.

Благодарим Ви четящи деца, за труда и добрината!

Вие помогнахте едно училище да има оборудвана актова зала и учебният процес да стане по-интересен и привлекателен!

Четящите дарители за каузата са 50 броя , от които 48 броя от СУ „Железник” гр. Стара Загора, дарили 1180 кредита и по един дарител от гр. Шумен, гр.Златица - дарили 20 кредита. Най –много кредити са дарили учениците от VI В клас, следвани от VII Б, дарители са още ученици от 6-те класове, паралелки „А”, „Б”, „Г”; 7-те класове, паралелки „А”, „В”; 5-ти клас, паралелка „А”; 4-ти клас, паралелка „Б”; 3-ти клас, паралелки „В”, „Б”; 1-ви клас, паралелка „Б”.

Това е тринадесета реализирана кауза по проекта, който стартира на 11.05.2016г. До момента на сайта са представени още три активни каузи, които предстои да бъдат реализирани: „Да разберем по-бързо, да стигнем по-далеко, да знаем повече”-Монитор за интерактивна класна стая в СУ „Васил Левски” гр. Стара Загора; „Четенето е удоволствие-да четем и да играем”-Нов кът за четене в СОУ „Максим Горки” гр. Стара Загора; „Дарете интерактивна платформа за обучение на деца и деца със специални образователни потребности в ДГ „Вълшебство” гр. Бургас”-Интерактивна платформа за видеоигри върху пода в детска градина „Вълшебство” гр. Бургас.

Скъпи ученици, продължавайте да четете и да дарявате спечелените си кредити!

От Вас зависи, коя ще бъде следващата изпълнена кауза.

24.11.2020 г.

 

  • 29870 кредита разпределени за благотворителност
  • 1748 регистрирани ученици
  • 3615 прочетени книги
  • 22 успешно приключили кампании