bg

Книги

Книгите са разделени в групи, съобразно възрастта на учениците /от 1-ви до 4-ти клас, от 5-ти до 8-ти клас, от 9-ти до 12-ти клас/.

Във всяка група има по 20 книги ,от които се избира и се попълва съответния тест. Тестът е успешно преминат ,ако е отговорено на всичките въпроси вярно,за време от 6 минути. Възможни са до 4 /четири/ опита на тест. Всеки успешен тест носи 10 кредита. Равностойността им в лева ще зависи от събраните средства по благотворителната сметка.
Книгите ще се увеличават с течение на времето. Те се подбират от жури, което ползва мнението и препоръките на изтъкнати български творци -приятели на проекта.

  • 45520 кредита разпределени за благотворителност
  • 2179 регистрирани ученици
  • 5371 прочетени книги
  • 54 успешно приключили кампании