bg

Правила за участие

Основна информация – речник:

Читателят е потребител-ученик регистриран в уебсайт www.chetidari.bg.

Книгата е част от списък с препоръчителни книги, избрани от журито за проекта “Дарявай , докато четеш”.

Тестът е за оценка на знанията на отделни книги.

Кредит е условна парична единица, която ученикът получава за успешно завършване на теста. Всеки успешен тест носи 10 кредита. Стойността им в лева ще се обявява според постъпленията в благотворителната сметка.

Благотворителна кауза е отделен благотворителен проект, включен в проекта “Дарявай , докато четеш”, чрез публикуване в уебсайт  www.chetidari.bg .

 

Правилник за читателите:

Проектът е отворен само за ученици от началните, основните и средни училища в Република България. Всеки читател ще бъдат класифицирани в една от категориите от 1 до 4- клас ; от 5 до 8 клас  и от 9 до 12 клас.

Читателите могат да получат кредити само за успешни тестове по книги, включени в тяхната категория или категория от едно ниво по-високо. Читателите на най-високата категория имат достъп до тестове по книги само за своята категория.

Ако читателят посочва невярна информация при регистриране, сметката му може да бъде анулирана, включително всички кредити, придобити от тестове. За да се попълни тест е необходимо преди това да се направи регистрация в сайта,чрез попълване на регистрационната форма. Само така ще може да  се влезе в системата.

За всеки тест, срокът за попълване е 6/шест/ минути. Всяка книга може да се тества само четири пъти. След четвърти неуспешен тест за една и съща книга, достъпът до него ще бъде блокиран за седем дни, след което читателят ще може да пробва отново да го попълни.

Успешен е само тест, в който на всички въпроси е отговорено правилно за определеното време. След успешно преминаване на тест не е възможно той да се повтори. За всеки успешен тест регистрираният читател ще получи 10/десет/ кредита.

Събраните кредити от успешното приключване на теста, може да се насочат към някоя от обявените благотворителни каузи. На една благотворителна кауза може да се запишат най-малко 10 /десет/ кредита. Читателят може да събира повече кредити, като попълва допълнителни тестове и след това да раздели целия обем на кредити между благотворителните каузи или да посвети всичките събрани кредити само на една благотворителна кауза.Сумата на разпределените кредити трябва да е кратна на 10/десет/.

След като кредитите са  насочени за  конкретна кауза, тяхното предназначение вече не може да се променя, освен ако са били насочени към приключила благотворителна кауза. В този случай те автоматично ще бъдат върнати по сметката на читателя и остава негово право да ги насочи към друга кауза.

 

 

  • 46610 кредита разпределени за благотворителност
  • 2216 регистрирани ученици
  • 5505 прочетени книги
  • 56 успешно приключили кампании