bg

Стани дарител на фондация „Очи на четири лапи“!

Пробна кауза

Стойност: 500 Кредита

Събрани: 440 Кредита

Направи възможно нуждаещ се човек с увреждане да получи обучено куче!

Фондация „Очи на четири лапи“ е единственото  училище В България за обучение на кучета водачи на слепи хора и кучета асистенти на хора с двигателни дефицити, диабетици, аутисти. Обучените кучета от фондацията се предоставят безвъзмездно на деца и възрастни с увреждания.

До момента фондацията е дарила 80 кучета водачи на слепи хора и 20 кучета асистенти за хора с други увреждания от цяла Бългрия.

Кучето водач на незрящ човек /дете и възрастен/ носи на гърба си специален твърд повод, за който стопанинът му се държи, докато кучето го води . То може да заведе безопасно и бързо своя сляп стопанин от дома му до всяко място, където той иска да отиде – до магазина, до офиса, на гости, до парка, в планината. To може да намери по команда стълби, вход и изход, пейка в парка, място в автобуса, да подаде в ръцете изпуснат предмет и още много неща.

Кучето асистент на деца и възрастни с двигателни увреждания улеснява ежедневието им. Кучето асистент може да направи куп неща: да донася и постави в ръцете предмет по команда; да отвори и придържа вратата, докато излезе човекът с инвалидна количка и след това да я затвори; да включи осветлението; да извика помощ; да развърже обувки; да свали цип, ръкавици, чорапи. Поради естеството си на работа, кучето асистент може да работи и за деца с двигателни увреждания , като замества нуждата от човешка асистенция, поне за няколко часа на ден.

Куче асистент на диабетици /деца и възрастни/  разпознава старта на хипо или хипер гликимичната криза по излъчваната от пациента миризма и е обучено да дава сигнал на пациента или близките му до 10 минути преди проявата на симптомите и тяхното осъзнаване. По този начин то увеличава времето за реакция и овладяване на кризата и предотвратява опасността от хипогликимична кома. 

Кучета  асистенти за деца и младежи с проблеми в аутистичния спектър.

Кучето асистент става техен приятел и е емоционалната котва за детето или младежа, както и  помощник на семействата им в насърчаването на желаното поведение. Специално обученото куче им оказва помощ да открият фокусната точка, като по този начин децата и младежите по-лесно успяват да се впишат в иначе стресиращата за тях околна среда.

 Най-подходящата порода кучета, която се използва за обучение е „Лабрадор“. Статистиката при тях е, че на 10 Лабрадора, тествани и одобрени за обучение са 6-7 броя, а понякога и 8 броя, които стават и се дипломират, като кучета –водачи или асистенти. Те са с много –добри физически и психически качества- мек характер, уравновесени, любознателни, смели, лакоми ( важно е при обучението им).

 Отглеждането и специалното обучение на всяко от тези кучета отнема около 24 месеца от раждането на бебето куче до дипломирането и предаването му по договор за безвъзмездно ползване на бъдещия му стопанин.

 Изградена е мрежа от приемни семейства за социализация на младите кучета, които остават в семейството в рамките на 1 година, докато навършат възраст за специализираното им обучение. Разходите за храна, медицински грижи и лекарства се поемат изцяло от фондацията. Целта е кучето да живее в активна градска среда, за да придобие безценен опит, необходим за ролята му на водач и асистент на бъдещия си стопанин.

Приятели, с Вашите дарени кредити за предложената Ви кауза, ще помогнете повече обучени кучета от фондация „Очи на четири лапи“ да се срещнат с хората, които се нуждаят от тях.

  • 46390 кредита разпределени за благотворителност
  • 2209 регистрирани ученици
  • 5479 прочетени книги
  • 55 успешно приключили кампании