bg

Благотворителност

Към благотворителните каузи, които са представени в сайта ще се добавят постоянно нови такива.

За това ще разчитаме на идеи от наши партньори и предложения изпратени на ел. поща: info@chetidari.bg.

Нашата цел е годишно да подкрепим поне 5 благотворителни проекта на обща стойност от 20 000лв.

  • 46600 кредита разпределени за благотворителност
  • 2216 регистрирани ученици
  • 5504 прочетени книги
  • 56 успешно приключили кампании