bg

Арт-терапевтични материали за специализирани дейности в Дневния център за деца и младежи с увреждания в град Златица

Пробна кауза

Стойност: 600 Кредита

Събрани: 600 Кредита

Скъпи приятели,

Кредитите, дарени за тази кауза ще помогнат за закупуване на арт-терапевтични материали за лицата, посещаващи Дневния център в град Златица.

За тях специализираната арт терапия е от особено значение, защото тя спомага за тяхното самоусъвършенстване, себеусещане, носи им радост и удовлетворение, помага за социалната им адаптация и социализация!

Закупуването на специализирани арт материали ще разнообрази тяхното ежедневие, ще ги зареди емоционално, ще изгради тяхното себеуважение, ще подобри общуването им и ще снеме психическото напрежение.

Подкрепяйки тази кауза, Вие ще помогнете всичко това наистина да се случи!

Благодарим Ви, че избрахте тази кауза за своя !

22-2-2023г.

  • 45710 кредита разпределени за благотворителност
  • 2189 регистрирани ученици
  • 5397 прочетени книги
  • 54 успешно приключили кампании